Karpaty, Karpaty

Karpaty, Karpaty

rusínska balada

Iniciatívu o rozvoj rusínskej kultúry sme v totej agenture odštartovali publikovaním skladby Karpaty, Karpaty, ktorá bola vydaná pri príležitosti sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 ako single na CD nosičoch v náklade 500 ks. Našim cieľom bolo podporiť osvetovú kampaň pred sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Cédéčká boli to posledného kusu rozdané obyvateľom prevažne na severovýchode Slovenska; pre všetkých je skladba dostupná na youtube.

Pieseň Karpaty, Karpaty je prvým textárskym počinom Ľudmily Šandalovej, ktorá v balade skĺbila vlastnú životnú skúsenosť a tradovaný životný príbeh nemalého počtu Rusínov. Jej baladu zhudobnil známy rusínsky aktivista a propagátor životného diela Andyho Warhola, Mgr. Jozef „KE$O“ Keselica. Zborová dirigentka a korepetítorka Mgr. Nadežda Sičáková a primáš FS Makovica PaedDr. Slavomír Kaliňák upravili skladbu do konečnej podoby. Na zrode skladby sa podieľalo celkovo viac ako 20 talentovaných ľudí zo Svidníka a okolia.

Projekt bol realizovaný z vlasntných prostriedkov za pomoci viacerých sponzorov, vďaka ktorým sa nosič mohol dostať aj k obyvateľom bez pripojenia k internetu.

Skladba Karpaty, Karpaty

Karpaty, Karpaty

Karpaty, Karpaty, dolyna, dolyna
stojit chyžočka na boku schylena
a u toj chyži stareňka maty
pro svoho syna nemože spaty

Oj synu, mij synu, de ty sja podil
či zabyvaš stežky što jes chodyl
Či ty zabyvaš de hory, lisy
de naše pole, de ňaňko kosyl

De ňaňko kosyl, de koňa strojil
de tvoji sestry na sľub pryhotovyl
Oj synu, mij synu, ja ťa povyla
perše slovičko hvaryty včila

Či ty zabyvaš u čudžim sviti
de tvoja chyža, svoje hvaryty
Či ty zabyvaš na kamarativ
što ti chotily na svaďbi hraty

Vertaj sja synku, Hospoda prošu
i v serdci nadiju velyku nošu
Tu tvoja maty, tu i rodyna
tu jes sja rodyl, tu maš koriňa

Pid Karpatami nelehko, ťažko
maty usnula, sonce zašlo
a synok pryšol, vstupyl do domu
povisty slovko nemal gu komu

My nezabyvajme na našu mamočku
v duši pamjatajme najkrajšu chyžočku
Virna vira v Boha – Rusyniv doroha
v ni našy koriňa – žyvot i spasiňa

Karpaty, Karpaty, dolyna, dolyna
na vse žyty bude rusynska rodyna

Карпаты, Карпаты

Карпаты, Карпаты, долина, долина
стойiт хыжочка на боку схылена
a у тoй хыжi старенька мати
про свого сына неможе спати

Ой сыну, мiй сыну, де ты ся подiл
чi забываш стежкы, што йес ходил
Чi ты забываш де горы, лiсы
де наше поле, де нянько косил

Де нянько косил, де коня стройiл
де твойi сестры на слюб приготовил
Ой сыну, мiй сыну, я тя повила
перше словiчко гварити вчiла

Чi ты забываш у чуджiм свiтi
де твоя хыжа, свойе гварити
Чi ты забываш на камаратiв
што тi хотiли на свадьбi грати

Вертай ся сынку, Господа прошу
i в сердцi надiю велику ношу
Ту твоя мати, ту i родина
ту йесь ся родил, ту маш корiня

Пiд Карпатамi нелегко, тяжко
мати уснула, сонце зашло
А сынок пришол, вступил до дому
повiсти словко немал гу кому

Мы незабывайме на нашу мамочку
в душi памятайме найкрайшу хыжочку
Вiрна вiра в Бога – Русинiв дорога
в нi нашы корiня – жывот i спасiня

Карпаты, Карпаты, долина, долина
на все жыти буде pусинска родина

A cappella verzia skladby Karpaty, Karpaty

Predný obal k singlu Karpaty, Karpaty (autor — Braňo Šandala)
Predný obal k singlu Karpaty, Karpaty (autor — Braňo Šandala)
Vnútro obal k singlu Karpaty, Karpaty (autor — Braňo Šandala)
Vnútro obal k singlu Karpaty, Karpaty (autor — Braňo Šandala)

V roku 2011 sa pri sčítaní domov, obyvateľov k rusínskej národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov, čo je až 38% nárast oproti roku 2001 (na základe dostupných dát Štastického úradu Slovenskej republiky).

Na skladbe spolupracovali

Autor hudby
Mgr. Jozef Keselica
Autor textu
Ing. Ľudmila Šandalová
Zborová úprava, dirigent
Mgr. Nadežda Sičáková
Hudobná úprava, vokály
PaedDr. Slavomír Kaliňák

Spev

Soprán
Emília Peláková (duet č. 2, zbor)
Soprán
Mgr. Dana Šangriková (duet č. 2, duet č. 5, zbor)
Alt
Mgr. Nadežda Sičáková (duet č. 6, zbor)
Alt
Ľubomíra Knapiková (zbor)
Tenor
Vladislav Kosť (duet č. 4, zbor)
Tenor
Vladislav Kosť ml. (zbor)
Bas
Mgr. Vasiľ Lakata (sólo č. 1, sólo č. 6, duet č. 6, zbor)
Bas
Peter Polakovič (zbor)
Bas
Matúš Kostičák (zbor)
Bas
Lukáš Kosť (zbor)

Hudba

1. husle
PaedDr. Slavomír Kaliňák
1. husle
Jozef Kačmár
2. husle
Jozef Michalko
2. husle
Viera Šottová
Viola
Ing. Alexander Bojkas
Violončelo
Bibiána Birošová
Kontrabas
Marián Cuprišin
Zobcová flauta
Mgr. Marek Kizák
Priečna flauta
Mária Rodáková
Klarinet
Dávid Keselica

Nosič

Recorded, mixed & mastering
studio ECCOsounds – Peter Halgaš
Design obalu
Braňo Šandala

Nahrané v koncertnej miestnosti ZUŠ vo Svidníku.

Zdieľajte projekt na sociálnych sietiach