Podmienky používania

Prevádzkovateľom a vlastníkom webových stránok www.tota.sk (ďalej len stránky) je občianske združenie tota agentura, Gen. Svobodu 698/21, 089 01 Svidník, (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon. oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto webovým stránkam.

Kopírovanie, rozširovanie alebo používanie akejkoľvek časti obsahu stránky na komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Použitie značky občianskeho združenia tretími osobami je možné výhradne len so súhlasom vlastníka práv k týmto symbolom — Branislava Šandalu, podľa zák. č. 618/2003 Z. Z.

Tieto stránky možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť (vrátane textu a grafiky) pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené.

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že tieto webové stránky budú fungovať nepretržite a bez výpadkov. Prevádzkovateľ neberie na seba zodpovednosť za prípadné chyby v uverejnených textoch. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky aktualizovať, alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.

Pre ľahšiu prístupnosť môžu byť webové stránky www.tota.sk prepojené na ďalšie webové sídla (servery) na internete, ktoré sú vlastnené alebo prevádzkované tretími stranami. Pri sieťovom spojení s týmito serverami súhlasíte s pravidlami ich použitia. Za obsah týchto serverov Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Pripomienky, námety k obsahu a technické pripomienky zasielajte prosím na kontaktnú e-mailovú adresu kontakt@tota.sk.