Detail ilustrácie k Prypovidke z ľisa

Prypovidka z ľisa

detské divadelné predstavenie v rusínskom jazyku

Po úspechu knihy Poďte, ďity, što vam povim občianske združenie tota agentura hľadalo nové možnosti a spôsoby ako priblížiť rusínsky jazyk deťom. Na základe voľnej adaptácie knihy Ľudmila Šandalová napísala scenár krátkeho divadelného predstavenia — Prypovidka z ľisa.

V úzkej spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Svidníku, Mgr. Darina Marková (učiteľka literárno-dramatického odboru) zrežírovala scenár, ktorý naštudovali a hrali žiaci literárno-dramatického odboru. Je to po prvýkrát za posledných 20 rokov, čo sa na ZUŠ nacvičila detská hra v rusínskom jazyku. Kulisy pre predstavenie navrhol a zrealizoval Mgr. Vladimír Makara (učiteľ výtvarného odboru). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky — program Kultúra národnostných menšín 2014.

Hlavnou postavou veršovanej hry je mama-líška, ktorá sa rozhodne ukradnúť sliepky na gazdovskom dvore. Počas cesty na lov sa stretáva s vlkom, ktorý, naopak, dostal chuť na baraninu z blízkeho salaša. Každodenný boj o prežitie v lese sa premieta do snahy zohnať čo-to pod zub. Malé zvieracie príbehy premietnuté v monológoch a dialógoch na lúke, dvore či v lese sú v závere rozuzlené pointou, že kradnúť sa nevypláca. Večer sa líška a vlk znovu stretnú so zvesenými chvostmi, bez úlovku.

Prypovidka z ľisa mala premiéru 20. mája 2014 pre deti materských a základných škôl na ZUŠ vo Svidníku v rámci programu Rusínskeho festivalu.

Ukážka z predstavenia

Líška
A kumyk što? Ohluchnul na obydvi ucha? Nič nečuje? Any že tu sova hukať? Može sja mu, pid tŷma bukami, snyje zajčik z dovhŷma uchami.
Vlk
HA!
Líška
Oj, kume, jak jem sja vas zostrašŷla!
Vlk
Dobrŷj deň, kumyčko mila! A či ja až takŷj strašnŷj?
Líška
Dobrŷj, dobrŷj… oj, ňi, ňi. Lem brich opasnŷj.
Vlk
A što vŷ tu robyte, bo ja dumal, že vŷ v nori spyte. A malŷm lysočkam prypovidkŷ rozpovidate, abo jisty davate.
Líška
Ta de bŷ, ta de bŷ. Ta jakbŷ vŷ znaly, teper holodnŷ postavaly a prypovidku takoj sluchaty sja im zachotilo o kuročkoch … rjaboj … biloj … z tamtoj nyžňoj chatŷ! Što vam budu povidaty…
Líška a líščatá v Prypovidke z ľisa
Líška a líščatá v Prypovidke z ľisa
Dedo a babka v Prypovidke z ľisa
Dedo a babka v Prypovidke z ľisa
Prypovidka z ľisa, záznam z premiéry, 20. mája 2014, ZUŠ Svidník

Informácie o predstavení

Názov
Prypovidka z ľisa (Приповідка з лїса)
Premiéra
20. máj 2014, Základná umelecká škola vo Svidníku
Scenár
Ľudmila Šandalová
Režisér
Darina Marková
Hudba
Marián Cuprišin
Autor skladieb
L. Kuruc
Scénografia
Vladimír Makara
Grafický dizajn
Braňo Šandala
Fotografia
Martina Cigľarová
Finančná podpora
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky — program Kultúra národnostných menšín 2014.

Postavy a obsadenie

Rozprávačka
Ivana Facaková
Mama líška
Patrícia Facáková Tímea Marusinová
Vlk
Jakub Derco
Babka
Radka Ivančová
Dedko
Patrik Kosť
Líšča 1
Daniela Gajdošíková
Líšča 2
Bianka Kočišová
Sova
Kristína Grohoľová
Tanečná zložka
žiaci prípravného a 1. ročníka