Rusínsky festival 2014

Rusínsky festival 2014

spoluorganizátor podujatia

Od roku 2013 je Rusínsky festival prehliadkou rusínskej kultúry v jej rozmanitých formách. Týždňové podujatie, ktoré sa koná na konci mája ponúka unikátny program — výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov.

Zámerom festivalu je priblížiť prirodzenosť rusínskej kultúry širokej verejnosti. Hlavným organizátorom je Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, pri jeho zrode stáli aj jednotliví členovia tota agentura.

Sme úprimne radi, že aj vďaka našej práci si tento rok mohlo Rusínsky festival užiť viac ako 20000 nadšencov rusínskej kultúry, či už priamo v centre diania — vo Svidníku — alebo pri online-sledovaní piatkového a víkendového programu.

Pre rok 2014 sme sa na prípravách festivalu angažovali ako spoluorganizátori. Našim prínosom bolo zapezpečenie kompletnej marketingovej kampane, produkcia autorskej rusínskej divadelnej inscenácie pre deti a celovečerného programu zameraného na alternatívnu hudobnú scénu.

Marketingová kampaň

  • strategické plánovanie a exekúcia marketingovej kampane
  • zabezpečenie mediálneho partnerstva
  • príprava a publikovanie obsahu na webe a v tlačených médiách

Administrácia webu www.rusinskyfestival.sk

  • zlepšenie použiteľnosti webu na základe spätnej väzby návštevníkov a spotrieb aktuálneho ročníka festivalu
  • manažment prekladu obsahu o rusínsky jazyk

Vizuálny systém pre rok 2014

  • realizácia fotografie — ústredného motívu — pre rok 2014 (návrh motívu, výber scény a modelky, fotografovanie, post-processing)
  • návrh a príprava všetkých tlačových a digitálnych výstupov (plagáty, letáky, programy v médiach, roll-upy, slajdy, pozvánky, vizitky,…)

Príprava časti programu Rusínskeho festivalu

  • dramaturgia, réžia a backstage management piatkového programu s alternatívnou tanečnou hudbou
  • scenár a príprava detského divadelného predstavenia Prypovidka z ľisa
Web Rusínskeho festivalu 2014
Web Rusínskeho festivalu 2014
Oficiálny plagát Rusínskeho festivalu 2014 (model — Jarka Oreničová)
Oficiálny plagát Rusínskeho festivalu 2014 (model — Jarka Oreničová)